OM

Lundeura

hekkeplass for kreativitet, liv og glede

Lundeura

Grete Hammer

7246 Sandstad

grete_hammer@lundeura.no

org.nr.: 967325155

 

 

Langt ut i havet, ligger en øy jeg vanskelig kan glemme. Værøy, hvor jeg tilbragte 15 år av mitt liv. Der har jeg hentet inspirasjon til mye av det jeg liker å arbeide med. Naturkrftene minte meg hver dag på hvor små vi er i Guds natur, men dog så nær inntil det skapte. I Lofoten er det høyt under himmelen. Lys og fargespill gjenspeiler mangfoldet i skapende prosesser. Der hav og himmel møtes ligger en naturpærle som utfordrer det indre og det ytre rom. Et lite og stort bidrag til et stykke moderland.